Sakura

BookMark
2 truyện
 • Alpha Muốn Nép Vào Lòng

  Alpha Muốn Nép Vào Lòng

  Tác giả:

  Eric Herman thân là đỉnh cấp nam Alpha hẳn là tuân theo sinh học thiết lập mà làm thủ lĩnh hùng tâm tráng chí gì gì đó,… nói chung …

 • Băng Ca Đọc Các Màu Thoại Bản

  Băng Ca Đọc Các Màu Thoại Bản

  Tác giả:

  Lạc Băng Hà (Băng Ca) mới từ ma giới trở về chui Huyễn Hoa cung, giội từng chậu nước bẩn lên sư tôn thân ái. Người chỉ mới vô …