Lilith's

BookMark
1 truyện
  • Căn Phòng Đen: Đừng Nói Yêu Tôi

    Căn Phòng Đen: Đừng Nói Yêu Tôi

    Tác giả:

    Cuộc sống mỗi người đều tồn tại một "căn phòng đen".Chỉ khi ở trong căn phòng đen ấy, họ mới được sống đúng với bản chất. Họ đói khát …