Tương Phi Kiếm

BookMark
1 truyện
  • Kim Kiếm Tàn Cốt Lệnh

    Kim Kiếm Tàn Cốt Lệnh

    Tác giả:

    Chương 1: Thiên long kim bút Sắc trời man mác… Ánh tà huy chiếu rọi, ráng chiều ửng lên đầy màu sắc kỳ ảo. Trên đường cái không người, …