Thần Cấp Cuồng Tế

BookMark
1 truyện
  • Long Tế Chí Tôn

    Long Tế Chí Tôn

    Tác giả:

    Nhân vật chính – Trần Dương phải đi ở rể. Bố mẹ vợ cho anh là một kẻ vô dụng, nghèo kiết xác, địa vị gia đình anh không …