Story Of Yanxi Palace

BookMark
1 truyện
  • Diên Hy Công Lược

    Diên Hy Công Lược

    Tác giả:

    Lấy bối cảnh những năm đầu thời đại Càn Long, câu chuyện kể về thiếu nữ Ngụy Anh Lạc vào cung với mục đích ban đầu làm cung nữ …