Bác Sĩ Ác Như Thú

BookMark
1 truyện
  • “Thú” Y

    “Thú” Y

    Tác giả:

    Dịch giả: QT caca, từ điển H-V đại thúc, Google sư huynhEdit: Bối Nhi a.k.a Tiểu Bối Nhi"Thú" y , đầu tiên phải nói rõ 2 chứ này cho …